w Poznaniu

Powiem Wam… Jak działamy?Działamy z impetem, bo….  Uczestniczymy w Ogólnopolskim Programie edukacyjnym „Działaj z imPetem”. Celem programu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami i ich segregacją. Wiedzę w tym zakresie zdobywamy na zajęciach poprzez grę i zabawę. Wiemy, że segregacja odpadów to obowiązek każdego. Potrafimy wskazać korzyści, które wynikają z recyklingu. Ale będziemy wiedzieć jeszcze więcej.